Ελληνικό φορολογικό σύστημα

Ελληνικό φορολογικό σύστημα

Το ελληνικό φορολογικό σύστημα περιλαμβάνει διάφορους φόρους που μπορεί να ισχύουν για τα ακίνητα. Κάποιοι από αυτούς είναι

1. Φόρος ακίνητης περιουσίας (ΕΝΦΙΑ): Πρόκειται για έναν ετήσιο φόρο ακινήτων που επιβάλλεται στους ιδιοκτήτες ακινήτων στην Ελλάδα. Το ποσό του φόρου εξαρτάται από παράγοντες όπως το μέγεθος του ακινήτου, η τοποθεσία του και η αγοραία του αξία.

2. Φόρος εισοδήματος από ενοίκια: Εάν νοικιάσετε το ακίνητό σας, πρέπει να πληρώσετε φόρο για το εισόδημα που λαμβάνετε από αυτό. Ο φορολογικός συντελεστής εξαρτάται από το ύψος του ενοικίου και άλλους παράγοντες.

3. Φόρος πώλησης ακινήτων: Εάν πουλήσετε ένα ακίνητο στην Ελλάδα, μπορεί να χρειαστεί να πληρώσετε φόρο για το κέρδος από την πώληση. Η τιμή εξαρτάται από τη διαφορά μεταξύ της τιμής αγοράς και της τιμής πώλησης. Ωστόσο, υπάρχουν αποχρώσεις και ο φόρος δεν πληρώνεται πάντα.

4. Φόρος κληρονομιάς και δωρεάς: Η μεταβίβαση περιουσίας ως κληρονομιά ή δωρεά μπορεί να δημιουργήσει φορολογικές υποχρεώσεις. Ο φορολογικός συντελεστής εξαρτάται από την αξία της περιουσίας που μεταβιβάζεται και τον βαθμό συγγένειας μεταξύ των μερών.

5. ΦΠΑ σε νέο ακίνητο: Εάν αγοράσετε νέο ακίνητο στην Ελλάδα (από κατασκευαστή ή υπό κατασκευή), πρέπει να πληρώσετε ΦΠΑ στην αξία του ακινήτου. Ο συντελεστής ΦΠΑ είναι 24%.

6. Ο φόρος για την αγορά ακινήτου ανέρχεται πλέον στο 3,09% της συμβατικής αξίας. Είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη αυτοί οι φόροι όταν σχεδιάζετε έναν προϋπολογισμό για την αγορά ή την ιδιοκτησία ακινήτου στην Ελλάδα. Συνιστάται να συμβουλευτείτε επαγγελματίες όπως φοροτεχνικούς ή δικηγόρους για να λάβετε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις φορολογικές υποχρεώσεις και τα πιθανά οφέλη.